Zwierzęta w mieście

Kochamy zwierzęta, dlatego w Oddziale Ogólnomiejskim funkcjonuje specjalistyczna Sekcja Animal Patrol. Są to wyszkoleni, merytorycznie i technicznie przygotowani funkcjonariusze, którzy są miłośnikami zwierząt. Pomogą w nawet najbardziej trudnych przypadkach i zaopiekują się potrzebującym zwierzęciem.

Wszystkie zgłoszenia dotyczące zwierząt w potrzebie należy zgłaszać na linię alarmową 986. W zgłoszeniu należy wskazać, gdzie i co się stało, opisać zdarzenie, podać swoje dane do kontaktu oraz w miarę możliwości udzielić pomocy/opieki zwierzęciu do czasu przybycia na miejsce naszego patrolu.

Znęcanie się nad zwierzętami jest przestępstwem, które należy zgłaszać Policji. Straż Miejska nie jest organem uprawnionym do prowadzenia czynności wyjaśniających w sprawach o przestępstwa.

Zgłoszenia dotyczące psów

Przyjmujemy zgłoszenia w zakresie:

 • kontrola dobrostanu (zaniedbane zwierzę, nasza interwencja jest konieczna do ratowania jego życia lub zdrowia),
 • błąkające się psy (precyzyjna lokalizacja i opis),
 • psy bez nadzoru,
 • agresywne psy,
 • ranne psy,
 • uwięzione psy

Nie realizujemy zgłoszeń dotyczących wyjących lub szczekające psów w mieszkaniu (zakłócanie miru domowego nie leży w naszych kompetencjach - organem właściwym jest Policja) oraz innych zgłoszeń, z których treści nie wynika zagrożenie dla zdrowia i życia ludzi lub zwierząt.

Zgłoszenia dotyczące kotów

Przyjmujemy zgłoszenia w zakresie:

 • Kotów bezdomnych, czyli kotów domowych, które uciekły, zabłąkały się lub zostały porzucone przez człowieka,
 • Kontroli dobrostanu (zaniedbane zwierzę, nasza interwencja jest konieczna do ratowania jego życia lub zdrowia),
 • Rannych kotów, które ucierpiały w wypadku komunikacyjnym,
 • Rannych kotów, które na skutek nagłego zdarzenia doznały urazu mechanicznego,
 • Kociąt bez matki (niebędących samodzielnymi, zbyt małych by samemu zdobywać pożywienie, istotne jest upewnienie się, że nie zabieramy kociąt, których matka wyszła w poszukiwaniu pożywienia, wtedy istnieje duża szansa, że odbierając je skażemy matkę na śmierć w męczarniach z powodu laktacji). Ślepe mioty trafiające do Schroniska dla zwierząt są, zgodnie z procedurami zawartymi w miejskim Programie zapobiegania bezdomności zwierząt są usypiane.
 • Uwięzionych kotów (warto zweryfikować, czy na pewno są uwięzione).
 • Itp.

Nie przyjmujemy zgłoszeń w zakresie:

 • Kotów wolno żyjących będących stałym elementem ekosystemu miejskiego.
  Koty wolno żyjące, czyli nieudomowione, to koty żyjące w warunkach niezależnych od człowieka. Stanowią one dobro ogólnonarodowe i powinny mieć zapewnione warunki rozwoju i swobodnego bytu. Dlatego też nie wolno ich wyłapywać, wywozić ani utrudniać bytowania w danym miejscu. Są to koty przebywające w ekosystemie miejskim, przystosowane lub/i urodzone w warunkach niezależnych od człowieka, pozostając zwierzętami dzikimi.

  Jak pomóc kotom wolno żyjącym?
  • Nie dopuszczaj do nadmiernego rozmnażania – sterylizuj i kastruj.
  • Pozwól kotom wolno żyjącym żyć bezpiecznie i spokojnie na ulicach, parkingach, działkach i w piwnicach - to ich domy.
  • Pomóż innym pomagać kotom.
  • W miarę możliwości zapewnij kotom opiekę weterynaryjną – ochrona przed pasożytami, uszkodzenia mechaniczne.
  • Zadbaj o to, aby koty miały bezpieczne, ciepłe i suche schronienie.
  • Zapewnij im bezpieczne wejście i wyjście do pomieszczenia, w którym mieszkają.
  • Dokarmiaj oraz zapewnij stały dostęp do wody.
  • Budki jako schronienie. Postaw je w bezpiecznych i zacisznych dla kotów miejscach, z dala od ruchliwych i głośnych ulic, parkingów i placów zabaw.
  • Pomóż kotom wolno żyjącym przetrwać zimę - dokarmiaj je, uchyl piwniczne okna, pozwalając schronić się przed mrozem.
  • Nie wyłapuj na siłę kotów wolno żyjących i nie zawoź ich do schroniska.
  • Reaguj na akty znęcania się i prześladowania zwierząt.

Zgłoszenia dotyczące ptaków

Przyjmujemy zgłoszenia w zakresie:

 • ranne ptaki,
 • chore ptaki,
 • ptaki egzotyczne,
 • ptaki uwięzione

Nie przyjmujemy zgłoszeń w zakresie:

 • podloty, czyli ptaki, które dopiero uczą się latać - najczęściej z resztą pod okiem rodziców. W naturalnym toku rozwoju podlotów, ptaki te są wypychane z gniazda i pewien czas spędzają na ziemi, dotyczy to zwłaszcza srok, sów i puszczykowatych.

ANIMAL PATROL PROWADZI DZIAŁANIA RATOWNICZE, NIE WETERYNARYJNE !