Zwierzęta w mieście

Kochamy zwierzęta, dlatego w Oddziale Ogólnomiejskim funkcjonuje specjalistyczna Sekcja Animal Patrol. Są to wyszkoleni, merytorycznie i technicznie przygotowani funkcjonariusze, którzy są miłośnikami zwierząt. Pomogą w nawet najbardziej trudnych przypadkach i zaopiekują się potrzebującym zwierzęciem.

Wszystkie zgłoszenia dotyczące zwierząt w potrzebie należy zgłaszać na linię alarmową 986. W zgłoszeniu należy wskazać, gdzie i co się stało, opisać zdarzenie, podać swoje dane do kontaktu oraz w miarę możliwości udzielić pomocy/opieki zwierzęciu do czasu przybycia na miejsce naszego patrolu.

Znęcanie się nad zwierzętami jest przestępstwem, które należy zgłaszać Policji. Straż Miejska nie jest organem uprawnionym do prowadzenia czynności wyjaśniających w sprawach o przestępstwa.

Zgłoszenia dotyczące psów

Przyjmujemy zgłoszenia w zakresie:

 • kontrola dobrostanu (zaniedbane zwierzę, nasza interwencja jest konieczna do ratowania jego życia lub zdrowia),
 • błąkające się psy (precyzyjna lokalizacja i opis),
 • psy bez nadzoru,
 • agresywne psy,
 • ranne psy,
 • uwięzione psy

Nie realizujemy zgłoszeń dotyczących wyjących lub szczekające psów w mieszkaniu (zakłócanie miru domowego nie leży w naszych kompetencjach - organem właściwym jest Policja) oraz innych zgłoszeń, z których treści nie wynika zagrożenie dla zdrowia i życia ludzi lub zwierząt.

Zgłoszenia dotyczące kotów

Przyjmujemy zgłoszenia w zakresie:

 • kontrola dobrostanu (zaniedbane zwierzę, nasza interwencja jest konieczna do ratowania jego życia lub zdrowia),
 • ranne koty (ranne, tzn. takie, które na skutek nagłego urazu doznały uszkodzenia układu psychomotorycznego),
 • kocięta bez matki (nie będące samodzielnymi, zbyt małe by samemu zdobywać pożywienie, istotne jest upewnienie się, że nie zabieramy kociąt, których matka wyszła na polowanie, wtedy istnieje duża szansa, że odbierając je skażemy matkę na śmierć w męczarniach z powodu laktacji),
 • uwięzione koty (warto zweryfikować, czy na pewno są uwięzione).

Nie przyjmujemy zgłoszeń w zakresie:

 • błąkające się koty,
 • nie jedzące koty,
 • koty bez łapki (po jakimś starym wypadku) zachowujące pełną sprawność,
 • koty z zaropiałymi oczkami, etc,
 • nie leczymy braku apetytu u kotów, apatii ani tym podobnych.

KOTY TO ZWIERZĘTA WOLNOŻYJĄCE! Kot po naszej interwencji, na określonym etapie niemal na pewno trafi do schroniska dla zwierząt, gdzie niemal z pewnością dożyje swoich dni zamknięty w klatce. Nikt nie adoptuje dzikiego kota żyjącego w otoczeniu wiecznie ujadających psów, czyli obecności czynników stresogennych. Ludzie często nie zdają sobie sprawy z ogromu krzywdy jaką wyrządzają tym zwierzętom, mają za to poczucie spełnienia dobrego uczynku. Ślepe mioty trafiające do Schroniska dla zwierząt są, zgodnie z procedurami zawartymi w miejskim Programie zapobiegania bezdomności zwierząt, usypiane.

Zgłoszenia dotyczące ptaków

Przyjmujemy zgłoszenia w zakresie:

 • ranne ptaki,
 • chore ptaki,
 • ptaki egzotyczne,
 • ptaki uwięzione

Nie przyjmujemy zgłoszeń w zakresie:

 • podloty, czyli ptaki, które dopiero uczą się latać - najczęściej z resztą pod okiem rodziców. W naturalnym toku rozwoju podlotów, ptaki te są wypychane z gniazda i pewien czas spędzają na ziemi, dotyczy to zwłaszcza srok, sów i puszczykowatych.

ANIMAL PATROL PROWADZI DZIAŁANIA RATOWNICZE, NIE WETERYNARYJNE !