Zgłoś interwencję

Chcesz zgłosić interwencję, potrzebujesz naszej pomocy? W tym miejscu dowiesz się w jaki sposób i gdzie możesz zgłosić nam naruszenie prawa. Jednocześnie przypominamy, że fałszywe zgłoszenia są karalne!

Art. 66

  • §1 Kodeksu Wykroczeń: Kto ze złośliwości lub swawoli, chcąc wywołać niepotrzebną czynność fałszywym alarmem, informacją lub innym sposobem, wprowadza w błąd instytucję użyteczności publicznej albo inny organ ochrony bezpieczeństwa, porządku publicznego lub zdrowia, podlega karze aresztu ograniczenia wolności albo grzywny do 1 500 złotych.
  • §2 Kodeksu Wykroczeń: Jeżeli wykroczenie spowodowało niepotrzebną czynność można orzec nawiązkę do wysokości 1 000 złotych.