Całodobowa linia interwencyjna 986

Zgłoszenia wymagające niezwłocznej interwencji strażników należy kierować bezpośrednio na całodobową bezpłatną linię interwencyjną 986

W przypadku zagrożenia zdrowia i życia należy skorzystać z numeru alarmowego 112