Twój Strażnik Osiedlowy

Program "Twój Strażnik Osiedlowy" ma na celu usprawnić kontakt mieszkańców Łodzi ze strażnikami, którzy swoją pieczą obejmują poszczególne osiedla na terenie miasta.