Dla niesłyszących

Osoby niesłyszące mogą zgłaszać interwencje poprze SMS na numer: 600 480 986

W SMS należy wpisać:

  • dokładny adres zdarzenia,
  • opis sytuacji,
  • imię, nazwisko oraz adres zgłaszającego.

Prosimy nie wysyłać wiadomości MMS - system nie obsługuje wiadomości multimedialnych.