Straż Miejska w Łodzi

Monitoring

Przy pomocy kamer, operatorzy Systemu Monitoringu Miejskiego Straży Miejskiej prowadzą całodobową obserwację miejsc publicznych w przestrzeni miejskiej. Obecnie SMM w Łodzi składa się z 743 kamer rozmieszczonych w 263 lokalizacjach (w tym 87 kamer Zarządu Dróg i Transportu w Łodzi zainstalowanych w 87 miejscach).

Okres przechowywania danych w Systemie Monitoringu Miejskiego wynosi odpowiednio 30 dni dla kamer należących do Straży Miejskiej oraz 14 dni dla kamer należących do Zarządu Dróg i Transportu. Wniosek o zabezpieczenie materiału można złożyć w sekretariacie Straży Miejskiej. Zabezpieczone nagranie wydawane jest wyłącznie organom prowadzącym postępowanie. 

Lokalizacje kamer monitoringu miejskiego w Łodzi