Monitoring

Za pomocą kamer, operatorzy Systemu Monitoringu Miejskiego Straży Miejskiej prowadzą całodobową obserwację miejsc publicznych w przestrzeni miejskiej. Obecnie SMM w Łodzi składa się z 1344 kamer rozmieszczonych w 451 lokalizacjach (w tym 212 kamery Zarządu Dróg i Transportu w Łodzi zainstalowane w 140 miejscach).Okres przechowywania danych w Systemie Monitoringu Miejskiego wynosi 30 dni.  Wniosek o zabezpieczenie materiału można złożyć w sekretariacie Straży Miejskiej w Łodzi przy ul. Wólczańskiej 121/123 bądź na adres mailowy: sekretariat@strazmiejska.lodz.pl. Zabezpieczone nagranie wydawane jest wyłącznie organom prowadzącym postępowanie. 

Lokalizacje kamer monitoringu miejskiego w Łodzi