Blokada

Jeżeli kierujący po powrocie do pojazdu zastanie założoną na koło blokadę - w celu jej zdjęcia musi zawiadomić Straż Miejską pod numerem telefonu 986, lub za pośrednictwem innego patrolu Straży Miejskiej, lub Policji.

Blokada zostanie zdjęta po zakończeniu postępowania wyjaśniającego mającego na celu ustalenie odpowiedzialności sprawcy wykroczenia i ewentualne pociągnięcie go do odpowiedzialności.