Holowanie

Straż Miejska w ramach swoich kompetencji określonych w Ustawie o strażach gminnych (miejskich), ustawie Prawo o ruchu drogowym oraz aktach wykonawczych wydanych w oparciu o wymienione powyżej ustawy ma prawo do wykonywania niektórych czynności z zakresu kontroli ruchu drogowego.

Jednym z naczelnych zadań wykonywanych podczas nadzoru nad ruchem drogowym jest nadzór nad prawidłowym postojem i zatrzymywaniem pojazdów. Wykonując te obowiązki straż miejska ma między innymi prawo do usuwania pojazdów, które zostały pozostawione w miejscu, gdzie jest to zabronione i utrudnia ruch lub w inny sposób zagraża bezpieczeństwu.

Równocześnie należy pamiętać, że zasada ta może być rozszerzona o miejsca objęte znakiem zakazu B-36 "zakaz zatrzymywania się" z tabliczką T-24 wskazującą, że pojazd pozostawiony w miejscu, w którym obowiązuje zakaz wyrażony tym znakiem, zostanie usunięty z drogi na koszt właściciela.

Pojazdy pozostawione w miejscu gdzie jest to zabronione, lecz nieutrudniające ruchu lub niezagrażające bezpieczeństwu ? mogą zostać unieruchomione za pomocą urządzenia blokującego przez Policję, lub Straż Miejską. Straż Miejska usuwając pojazd z miejsca zabronionego jest zobowiązana do pozostawienia o tym informacji we właściwej terytorialnie jednostce Policji i pozostawić również tę wiadomość u swojego dyżurnego. Kierujący, czy właściciel pojazdu, który nie zastał samochodu w miejscu gdzie urządził postój, zgłaszając policji jego utracenie zostanie poinformowany o fakcie usunięcia go na parking strzeżony.

Jeżeli usunięcia dokonała Straż Miejska będzie musiał udać się do jej siedziby w Łodzi przy ul. Wólczańskiej 121/123 w celu uzyskania zgody na wydanie samochodu osobie uprawnionej. Zgoda następuje po zakończenia postępowania w sprawie wykroczenia, jakim było pozostawienie samochodu w miejscu zabronionym. Po zakończeniu postępowania pojazd można odebrać z parkingu po uregulowaniu opłat za odholowanie i postój na parkingu.