Straż Miejska w Łodzi

Mandat

Grzywna nałożona mandatem karnym kredytowym powinna być uiszczona w terminie 7 dni od daty przyjęcia mandatu (art. 98 § 3 Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia).

 

Grzywna nałożona mandatem karnym zaocznym powinna być uiszczona w terminie 14 dni od daty wystawienia mandatu (art. 98 § 5 Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia).

 

Należność należy wpłacać na konto:

42 15600013 2027 0305 5120 0003

PREZYDENT MIASTA ŁODZI 

MIASTO ŁÓDŹ - STRAŻ MIEJSKA W ŁODZI,

90-521 Łódź, ul. Wólczańska 121/123

GETIN BANK S.A. II O/Łódź

 

W tytule proszę podać imię i nazwisko osoby ukaranej, serię i numer mandatu karnego.

 

Uiszczający grzywnę w urzędzie pocztowym lub banku ponosi koszty opłat manipulacyjnych.