Mandat

Grzywna nałożona mandatem karnym kredytowym powinna być uiszczona w terminie 7 dni od daty przyjęcia mandatu (art. 98 § 3 Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia).

 

Grzywna nałożona mandatem karnym zaocznym powinna być uiszczona w terminie 14 dni od daty wystawienia mandatu (art. 98 § 5 Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia).

 

Należność należy wpłacać na konto:

 

PREZYDENT MIASTA ŁODZI

MIASTO ŁÓDŹ - STRAŻ MIEJSKA W ŁODZI

90 - 521 ŁÓDŹ UL. WÓLCZAŃSKA 121/123

BANK PKO SA ODDZIAŁ W ŁODZI

20 1240 1037 1111 0011 0911 6656

 

 

W tytule proszę podać imię i nazwisko osoby ukaranej, serię i numer mandatu karnego.

 

Uiszczający grzywnę w urzędzie pocztowym lub banku ponosi koszty opłat manipulacyjnych.