Kapelan

Ksiądz Kanonik dr Piotr Turek, (ur. 16 września 1962 r. w Łodzi) od 10 sierpnia 2009 r. ustanowiony Proboszczem parafii św. Anny w Łodzi. Pochodzi ze śródmiejskiej parafii Podwyższenia Świętego Krzyża w Łodzi.

Ukończył łódzkie Wyższe Seminarium Duchowne i przyjął święcenia kapłańskie w 1988 r. W 1992 r. uzyskał licencjat naukowy w zakresie teologii praktycznej na Akademii Teologii Katolickiej oraz uzyskał tytuł magistra teologii na KUL-u. W 2006 r. został doktorem teologii na Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie.

Po otrzymaniu święceń kapłańskich oddelegowany do parafii św. Małgorzaty w Witowie. Kolejno przenoszony do piotrkowskiej parafii Najświętszego Serca Jezusowego oraz parafii łódzkich: Matki Boskiej Fatimskiej, św. Mateusza Ewangelisty oraz Świętych Apostołów Piotra i Pawła. W 1996 r. trafił do swej rodzimej parafii, gdzie pracował, z krótką przerwą urlopową do lata 2009 r.

Archidiecezjalny duszpasterz głuchoniemych od 1991 r., barierę w kontakcie z nimi pokonał poprzez opanowanie znajomości języka migowego. Od 1998 r. poświęcił się tej pracy szczególnie. Zaczął organizować imprezy charytatywne, z których zyski przeznaczał na letnie i zimowe wyjazdy wakacyjne dla dzieci. Dla lepszego przeżywania liturgii przez głuchoniemych, ks. Turek zdecydował tłumaczyć na język migowy nabożeństwa transmitowane przez telewizję. W 2004 r. pierwszy raz w historii polskiej telewizji odbyła się transmisja mszy migowej dla głuchoniemych, sprawowanej przez ks. Piotra Turka.

Laureat plebiscytu Łodzianin Roku 2001, wieloletni współorganizator i uczestnik Pieszej Pielgrzymki z Łodzi na Jasną Górę, duszpasterz energetyków, elektryków, elektroników.

W grudniu 2009 odznaczony przez metropolitę łódzkiego rokietą i mantoletem.

Ksiądz Piotr Turek od kwietnia 2009 r. był Prezesem powstałej z jego inicjatywy fundacji Fundacja-Integracja JP2.

Z inicjatywy duchownego powstało również Przedszkole św. Anny działające przy parafii od września 2012 r. oraz Świetlica Środowiskowa.

Ksiądz Piotr Turek jest także kapelanem Straży Miejskiej w Łodzi i współorganizatorem pielgrzymek biegowych strażników miejskich.

(źródło: strona internetowa parafii św. Anny w Łodzi)