Straż Miejska w Łodzi

Nasza historia

Historia strażnika miejskiego sięga lat 1423 - 1823, kiedy to przy Wójcie funkcjonuje instytucja Strażnika Miejskiego. Najistotniejsze daty ze współczesnej historii Straży Miejskiej w Łodzi"

 • 03.09.1990 r. - Grzegorz Palka, prezydent miasta wydaje polecenie nowemu Komendantowi Miejskiej Służby Porządkowej Janowi Trzewikowskiemu do przystąpienia do prac związanych z powołaniem do życia formacji Straż Miejska.
 • 13.02.1991 r. - Rada Miejska Uchwałą Nr X/120/91 powierza Prezydentowi Miasta Grzegorzowi Palce utworzenie jednostki organizacyjnej Urzędu Miasta Łodzi pod nazwą Straż Miejska.
 • 22.02.1991 r. - Prezydent Miasta Grzegorz Palka podpisuje Zarządzenie Nr/11/91 o powołaniu Straży Miejskiej z dniem 01.03.1991 r.
 • 01.03.1991 r. - Zastępcą Komendanta Straży Miejskiej zostaje Jan Trzewikowski. Jednocześnie ma powierzenie pełnienia obowiązków Komendanta do czasu mianowania nowego.
 • 01.03.1991 r. - z Komendy Straży Miejskiej w al. Schillera 4 na ulice Łodzi wychodzą pierwsze patrole.
 • 01.04.1991 r. - Komendantem zostaje Sławomir Seliga.
 • 03.05.1991 r. - w uroczystościach 3 Maja bierze udział poczet Straży Miejskiej ze swoim historycznym sztandarem z lat 1937-1947.
 • 04.10.1991 r. - powstaje pierwszy posterunek osiedlowy na Retkini.
 • 31.12.1991 r. - Straż Miejska zatrudnia już 80 pracowników.
 • 04.03.1992 r. - następuje przyjęcie ochrony budynków samorządowych Urzędu Miasta Łodzi.
 • 06.05.1994 r. - dochodzi do wyjazdu pierwszego patrolu konnego Straży Miejskiej do Lasu Łagiewnickiego. Na stanie było wtedy 6 koni a obecnie jest 8. Łódzki Oddział Konny po Bydgoskim był drugim w Polsce.
 • 31.12.1995 r. - Straż Miejska zatrudnia 220 pracowników.
 • 29.08.1997 r. - wchodzi w życie Ustawa o Strażach Gminnych.
 • 05.10.1998 r. - uruchomiono pierwszy w Polsce system monitorujący centrum miasta.
 • 01.07.1999 r. - następuje zmiana siedziby z budynku przy al. Piłsudskiego 100 do budynku przy ul. Rydla 19.
 • 31.12.2000 r. - Straż Miejska zatrudnia 231 pracowników.
 • 20.08.2002 r. - zostaje przeniesiona Komenda Straży Miejskiej z al. Schillera 4 do budynku przy ul. Kilińskiego 81.
 • 31.12.2005 r. - Straż Miejska zatrudnia 295 pracowników.
 • 19.08.2008 r. - w trakcie uroczystości Dnia Strażnika historyczny sztandar Straży Miejskiej z lat 1937-1947 wraz z jego Aktem Erekcyjnym przekazano do Muzeum Miasta Łodzi.
 • 14.12.2008 r. - w czasie uroczystej mszy z okazji Święta Kupców Łódzkich w Bazylice Katedralnej przybito do drzewca nowego  sztandaru pamiątkowy gwóźdź ku pamięci wydarzeń z 1947 r., kiedy kupcy byli fundatorem sztandaru dla Straży Miejskiej.
 • 01.06.2016 r. - reorganizacja Straży Miejskiej w Łodzi, powstaje Oddział Ogólnomiejski w skład którego wchodzą nowe wyspecjalizowane sekcje: Eko Patrol, Animal Patrol, Sekcja Konna, Sekcja ds. Pojazdów. Wyodrębniony zostaje Wydział Monitoringu.
 • 13.06.2016 r. Straż Miejska w Łodzi, jako pierwsza w województwie łódzkim, z rąk Wojewody Łódzkiego Zbigniewa Rau otrzymała Certyfikat Standaryzacji i Certyfikacji Straży Gminnych / Miejskich Województwa Łódzkiego "Z mieszkańcami i dla mieszkańców".
 • 18 maja 2017 r. - utworzona zostaje specjalistyczna Sekcja ds. Pojazdów - jej zadaniem jest prowadzenie spraw dotyczących tzw. wraków.
 • 30.06.2017 r. - Straż Miejska liczy 472 pracowników, w tym 404 strażników.
 • 21 czerwca 2019 r. - zmiana głównej siedziby Straży Miejskiej w Łodzi - przenosiny z ul. Kilińskiego 81 do zrewitalizowanego obiektu przy ul. Wólczańskiej 121/123

Komendanci Straży Miejskiej w Łodzi

Komendanci

Pełnili funkcje w latach

Jan Trzewikowski

p.o. Komendant od 01.03.1991 r. do 31.03.1991 r.

Sławomir Seliga

od 01.04.1991 r. do 28.05.2007 r.

Paweł Lipski

 

p.o. Komendant od 16.05.2007 do 03.09.2007 r. 

Komendant od 04.09.2007 r. do 01.07.2010 r.

Jarosław Orszulak

p.o. Komendant  od 01.07.2010 r. do 29.08.2010 r. 

Dariusz Grzybowski

 Komendant od 30.08.2010 r. do 31.12.2013 r.

Wojciech Płoszaj

p.o. Komendant  od 01.01.2014 r. do 23.02.2014 r.

Zbigniew Kuleta

Komendant  od 24.02.2014 r.  do 31.01.2021 r.

Patryk Polit

p.o.  Komendant od 01.02.2021 r. do 18.05.2021

 Komendant  od 19.05.2021   do chwili obecnej

   

Straż Miejska w Łodzi otwarta jest na podejmowanie nowych rozwiązań mających na celu poprawę jakości wykonywanej przez nas pracy na rzecz społeczności lokalnej.

Prezydent Miasta Łodzi Hanna Zdanowska zgłosiła Straż Miejską w Łodzi do programu standaryzacji i certyfikacji Straży Gminnych i Miejskich "Z mieszkańcami i dla mieszkańców". Przystąpienie do programu niewątpliwie zwiększyło wiarygodność formacji oraz wprowadziło wysoki standard funkcjonowania oparty na współpracy ze społecznością lokalną.

Warto tutaj również wspomnieć, iż nawiązaliśmy współpracę z Cywilną Służbą Ochrony i Bezpieczeństwa Ukrainy, z którą w dniu 10 czerwca 2015 r. podpisaliśmy Memorandum o współpracy. Głównym celem Memorandum jest integracja Ukrainy z Unią Europejską, przy wsparciu Rzeczpospolitej Polskiej.

Funkcjonariusze Straży Miejskiej to również, a może przede wszystkim mieszkańcy Łodzi, którzy także w czasie wolnym wspierają działania na rzecz  naszego miasta:

 • pomagając w remoncie Domu Dziecka
 • zbiórce pieniędzy w ramach Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy
 • organizowaniu "szlachetnej paczki"
 • oddając honorowo krew
 • organizując i biorąc udział w pielgrzymkach biegowych w intencji pracowników Straży Miejskiej i ich rodzin
 • uczestnicząc w imprezach sportowych np. turniejach piłki nożnej, zawodach konnych

Na uwagę zasługuje również fakt, iż w ramach organizowanego w naszym Mieście plebiscytu "Bohater miesiąca" pracownicy Straży Miejskiej wielokrotnie otrzymywali ten zaszczytny tytuł, co świadczy o ich postawie, zachowaniu godnym uznania i naśladowania.

Straż Miejska i jej funkcjonariusze są powołani do szeroko pojętej pomocy w rozwiązywaniu problemów społeczności lokalnej - gminy. Jej struktura została dostosowana do jak najlepszego kontaktu z mieszkańcami, do ich oczekiwań.

Opracował: Dariusz Gałązkiewicz (2017)